Wie is Ulvenhout?

Ulvenhout Retail Invest Fund is een stabiele en kapitaalkrachtige investeringsgroep die investeert in strategisch gelegen winkelvastgoed voor zowel food als non-food E-commerce resistente retailers.

Er wordt geopteerd voor investeringen in binnenstedelijke locaties in belangrijke winkelstraten of op unieke posities, met een grote passage en een ruim verzorgingsgebied en voor langdurige handelshuurcontracten met solvabele huurders. 

Meer over Ulvenhout

Onze strategie

Ulvenhout Retail Invest Fund legt voor haar investeringen de focus op sectoren die weinig tot niet gevoelig zijn voor E-commerce. De nadruk ligt hierbij op sectoren die voorzien in basisbehoeften en ontspanning & vrije tijd.

Onze vastgoedportefeuille is op te delen in 3 grote sectoren: Food, Basics en Leisure. Tussen deze verschillende pijlers wordt er gestreefd naar een optimale spreiding. 

 

Onze strategie

Portefeuille

De vastgoedportefeuille van Ulvenhout Retail Invest Fund bestaat uit verhuurpanden met een grote geografische spreiding en spreiding over de 3 pijlers waarin zij actief is. Klik door voor een overzicht van de totale portefeuille.