Ulvenhout Retail Invest Fund, actief sinds 2010

Ulvenhout Retail Invest Fund is een stabiele en kapitaalkrachtige investeringsgroep die investeert in strategisch gelegen winkelvastgoed voor zowel food als non-food E-commerce resistente retailers.

Ulvenhout investeert in binnenstedelijk retailvastgoed en centraal gelegen winkels in meer landelijke residentiële centra. De focus ligt op investeren met aandacht voor een goede geografische spreiding en betrouwbare huurders in stabiele en E-commerce resistente sectoren. Het zwaartepunt van onze investeringen ligt in vastgoed voor buurtsupermarkten waar beoogd wordt voor 50% van de totale portefeuille in te investeren.

Ulvenhout is sinds 2008 actief in de vastgoedmarkt, zowel in projectontwikkeling en als beheerder van residentieel en commercieel vastgoed. In 2010 werd Ulvenhout Retail Invest 1 (Ulvenhout Invest NV) opgericht om een investeringsportefeuille uit te bouwen met kwalitatieve handelspanden. Na diverse kapitaalsverhogingen werd in 2013 Ulvenhout Retail Invest 2 opgericht om dit groeipad op professionele basis verder te zetten.

In april 2015 werd de beslissing genomen tot de fusie over te gaan van Ulvenhout Retail Invest 1 en Ulvenhout Retail Invest 2, om zo de totale portefeuille als Ulvenhout Retail Invest Fund verder te stroomlijnen, transparanter te maken en te verstevigen. Doel was om zo een nog gediversifieerdere en stabielere speler te worden in de vastgoedinvesteringsmarkt. Door de recente kapitaalsverhogingen konden 70 miljoen euro bijkomende investeringen gedaan worden, waardoor tegen eind 2017 een portefeuille van 140 miljoen euro E-commerce resistent vastgoed en 8 miljoen euro recurrente huurinkomsten gecreëerd wordt.

In 2018 vindt nog een bijkomende kapitaalsverhoging plaats om een aantal geïdentificeerde investeringstargets aan te kopen, om zo de investeringsportefeuille tegen 2019 tot ongeveer 180 miljoen euro vastgoedwaarde te laten groeien.

De bedoeling is dit fonds in 2020 om te vormen tot een beursgenoteerde Gereglementeerde Vastgoed Vennootschap (GVV). De voorbereidingen zijn hiervoor reeds gestart en worden in het najaar van 2018 verder geïntensifieerd.

 

Lees hieronder meer over onze investeringscriteria

Ons ervaren team

Ulvenhout Retail Invest steunt op een sterk team van deskundigen.

Jan Braeckman - Technical

Jan Braeckman

Technical

Wouter Dewulf - Commercial

Wouter Dewulf

Commercial

Philippe Donche - Finance

Philippe Donche

Finance

Laurent Dragonetti - Finance

Laurent Dragonetti

Finance

Thomas Verheust - Operations

Thomas Verheust

Operations

Investeringscriteria

De verwerving van nieuwe panden gebeurt op basis van strenge selectiecriteria, om zo maximaal aan risicospreiding te doen. Voor Ulvenhout Retail Invest Fund zijn de volgende factoren belangrijk:

 • Investeren in retailvastgoed in binnenstedelijk gebied en centraal gelegen winkels in residentiële centra
 • Van 200 à 800m² in stadscentra tot 10000 m² in landelijke residentiële centra of retailparken met een high frequency store (liefst supermarkt) als 'publiekstrekker' (geen alleenstaande baanwinkels)
 • Zowel food als non-food, in sectoren en locaties die niet onderhevig zijn aan E-commerce
 • Professionele en stabiele huurders, nadruk op AAA-winkelketens in hoofdhuur
 • Risicospreiding door geografische spreiding en diversificatie qua huurders
 • Handelshuurcontracten bij voorkeur van minimum 9 jaar
 • Maximale herverhuurbaarheid na einde contract om leegstand te vermijden
 • Marktconforme yield, huurniveaus en onderliggende vastgoedwaarde
 • Cashevenwicht: huurinkomsten moeten volstaan om afbetalingen te verrichten (daarom afbetaling van de lening op 12 à 15 jaar)
 • Goede relaties onderhouden met en periodieke rapportering aan huisbankiers Fortis, ING en KBC
 • Correcte en tijdige oplevering aan retailklanten
 • Professioneel technisch en administratief beheer van de winkelruimtes
 • Transparante communicatie naar alle stakeholders